• EisstockschießenIsstockaustrian-curling

Isstock

Isstock kan spelas av hela familjen. I första hand handlar spelet om att ha roligt. Riktiga turneringar går ofta mer allvarligt till, men även där måste faktorn skoj få finnas med på ett hörn.

Material

Man spelar för det mesta med isstockar tillverkade i päron- eller lönnträ. Stockarna är försedda med en ring av smidesjärn och ett träskaft av björk eller ask. Stockarna kan därför variera vad gäller form, storlek och vikt.

Spelfält

Man spelar isstock på frusna dammar, sjöar eller uppdämda bäckar. Ofta håller man till på särskilda isbanor. Längden på banan bör vara minst 40 meter, men detta kan variera både beroende på region och vilken typ av is man spelar på. Med stockarna måste man träffa en en s.k. ”Daube”, en träkub med rundade kanter på ca 10x10 cm.

Lag

Det finns inga regler för hur stora lagen i isstock får vara. Beroende på antalet deltagare brukar det röra sig om 4-20 personer. Vid tävlingar tävlar 4-5 spelare i ett lag. Vid ojämnt antal deltagare spelar ett lag med en s.k. ”Moar”, vilket innebär att en spelare i laget skjuter två gånger.

Välja lag

Lagen kan antingen väljas fritt eller genom att spelarna placerar sig runt träkuben och på kommando stöter sina isstockar med foten mot denna. Stockarna som landar närmast bildar lag ett (nära), de övriga bildar lag två (långt bort). Vid ojämnt antal lagmedlemmar blir spelaren som landat närmast Dauben ”die Moar” och får skjuta två gånger. Det rekommenderas att man markerar de olika lagens stockar med gummiband, snören eller liknande.

Regler

Vid ”vilt spel” spelar det ingen roll vart Dauben flyttar sig under spelets gång. Det handlar bara om att placera stockarna så nära den som möjligt. Lag ett börjar. Laget som befinner sig längst bort från Dauben skjuter sedan så länge tills en av lagets stockar hamnat närmast. Varje stock som ligger närmare Dauben än motståndarens stockar får en poäng. Innan man börjar spela bestämmer man hur många rundor som ska spelas. När man spelat klart dessa lägger man ihop poängen. Laget med mest poäng vinner.