• GeschichteHistoriaHistory

Historia av Isstock


Isstock, också känd som österrikiska curling, är ett curlingliknande spel som i bland spelas på asfalt men vanligast på is. Spelet är vanligast i Mellaneuropa i länder som Österrike och Tyskland. Deltagarna i spelet låter sina stockar glida över isen och försöker antingen komma närmast ett mål, eller för att se vem som kan få stocken att glida längst.

Pieter Breugel d. Ä. (Wikipedia)

 

Den första avbildningen av isstock är gjord av den holländske 1500-talskonstnären Pieter Bruegel d.ä.. Troligen är sporten mycket äldre än så. Dock dröjde det till 1930-talet innan sporten blev organiserad. Ett tyskt isstocksförbund bildades 1934 och tyska mästerskap inleddes från 1936.

De första Europeiska mästerskapen hölls 1951 och det första Världsmästerskapet spelades 1983, efter det att det Internationella Isstocksförbundet (engelska: International Federation Ice Stock Sport, IFE) hade bildats. Totalt är det ett 40-tal länder som spelar isstock.

Ursprung: Wikipedia